Propán

Je nasýtený uhľovodík, tretí člen homologického radu alkánov. Za normálnych podmienok je to bezfarebný horľavý plyn bez zápachu. Je ťažší (1,55-krát) ako vzduch, dá sa jednoducho skvapalniť a udržať v kvapalnom stave aj nie príliš vysokým tlakom. V zmesi so vzduchom, obsahujúcej 2,1 až 9,5 % propánu, ľahko exploduje[1]. Je súčasťou bežne používanej vykurovacej zmesi uhľovodíkov, označovanej ako propán-bután

V ponuke máme 2kg, 5kg, 10kg, 11kg a 33kg fľaše

Kontaktujte nás