O nás

Sme prevádzkovateľom plničky (plniacej stanice) propán butánových fliaš (C4 H10). A Tiež plníme fľaše s čistým propánom (C3 H8), určeným na vykurovanie a pre pohon vysokozdvižných vozíkov.